Cộng Tác Viên - Quyền Lợi, Nghĩa Vụ, Đăng Ký CTVQuyền Lợi và Nghĩa Vụ
• Quyền lợi:
- Tình nguyện và Được xem xét tham gia chương trình.
- Tham gia toàn bộ chương trình tình nguyện truyền thống của BSN: Giữ Lửa Yêu Thương 8 - Năm 2016 được Cùng giao lưu, học hỏi, cơ hội trải nghiệm chương trình xã hội thực tế cùng các anh chị sinh viên, đi làm, các bạn học sinh, sinh viên Huyện Bình Sơn qua quá trình tổ chức và thực hiện.
- Đặc biệt, Các bạn có nhu cầu sẽ được Giấy chứng nhận/Thư cảm ơn tham gia chương trình tình nguyện xã hội cho các bạn sinh viên, để bổ sung, cộng điểm vào Bảng đánh giá điểm rèn luyện sinh viên. (Có dấu xác nhận của BinhSonNet, Huyện Đoàn Bình Sơn và Danh sách được xác nhận trên website GLYT8.binhson.net)
- Được đề xuất mong muốn riêng của bạn khi tham gia chương trình để BTC xem xét và tạo điều kiện và chia sẻ cho bạn.

• Nghĩa Vụ:
- Tuân thủ luật pháp, chỉ định của các ban ngành chính quyền địa phương.
- Tuân thủ kế hoạch đã đề ra, và các hạng mục khác do BTC thống nhất đưa ra.
- Thực hiện Hoạt động Tình nguyện Giữ Lửa Yêu Thơng trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng, học hỏi lẫn nhau. Vì mục đích chung của tập thể.
- Để đảm bảo tối đa chất lượng của chương trình, Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Công việc chung cho các CTV:
- Công tác Truyền Thông: tham gia ban truyền thông và thực hiện các hoạt động truyền thông cho chương trình trên mạng xã hội, bạn bè...theo thống nhất của Ban Truyền Thông và phụ trách ban.
- Công tác Vận Động: vận động bạn bè, người thân để quyên góp tài chính và hiện vật để chương trình được đảm bảo và thực hiện đúng như kế hoạch. Theo thống nhất của Ban Vận Động và phụ trách ban.
- Thực hiện công việc riêng của từng vị trí.
- Sẵn sàng cho các công tác phát sinh khác nếu có.

Công việc riêng cho CTV:
(Phần thông tin này dành cho bạn để chọn định hướng, CTV sẽ được đăng ký chi tiết sau khi BTC chốt danh sách CTV được chọn)
Hình thức thực hiện chương trình chính: BTC chia thành các nhóm thực hiện chương trình, mỗi nhóm sẽ đến mỗi hoàn cảnh của GLYT6 để thực hiện công tác tình nguyên:dọn dẹp, trang trí, nấu ăn, trò chuyện...để giúp các Cụ Già Neo Đơn chuẩn bị đón Tết thật ấm cúng, thân tình.

A- CTV GLYT 8:
Số lượng: 05 CTV/Nhóm - Dự định 10 Nhóm/10 hoàn cảnh: Tổng SL CTV: 70 CTV (Số lượng dự định, có thể tăng hoặc giảm tùy điều kiện và yêu cầu thực tế)
Công việc: Thực hiện các công tác dọn dẹp, trang trí, trò chuyện...góp phần giúp các Cụ Già Neo Đơn đón Tết thật ấm áp, thân thương.
Yêu cầu: Năng động, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, tinh thần chủ động thực hiện được công việc yêu cầu.

B- Phụ trách tổ CTV:
Số lượng: 01 CTV/Nhóm - Dự định 10 Nhóm: Tổng SL CTV: 10 CTV
Công việc: Tình nguyện quản lý các nhân sự trong nhóm, điều phối, hỗ trợ và cùng các thành viên trong Nhóm thực hiện tốt các công việc được giao.
Yêu cầu: Năng động, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm quản lý là một ưu thế khi tuyển chọn. Được BTC chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhân sự và training chi tiết.

C- CTV Media, Hình ảnh:
Số lượng: 01 CTV/Nhóm - Dự định 10 Nhóm + 02 CTV Hỗ trợ cho Nhóm Quản Lý Chung: Tổng SL CTV: 12 CTV
Công việc: Ghi nhận các khoảng khắc của chương trình, của từng nhóm tình nguyện tại địa điểm tình nguyện và hành trình quản lý chung của Nhóm Quản Lý Chung.
Yêu cầu: Năng động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, có khả năng, kinh nghiệm chụp ảnh là một lợi thế được ưu tiên.

Đăng ký CTV chương trình Giữ Lửa Yêu Thương 8 là bạn đã đồng ý các Quyền Lợi và Nghĩa Vụ trên. Để Đăng Ký CTV, bạn có thể điền thông tin theo mẫu dưới đây. Danh sách CTV chính thức sẽ được công bố sau ngày 05.01.2016

DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ CTV
Các Bạn có tên trong Danh sách bên dưới vui lòng Tham gia Group CTV GLYT8 tại địa chỉ: Group Bình Sơn .Net