Bộ Hồ Sơ Giữ Lửa Yêu Thương 8
Link tải đầy đủ Bộ Hồ Sơ GLYT8 bao gồm:
- Giới thiệu Bình Sơn Nét với hơn 08 năm hình thành và phát triển. Các chương trình thực hiện và Tiêu chí hoạt động.
- Giới thiệu Kế hoạch sơ lược về Chương trình Giữ Lửa Yêu Thương Năm thứ 08.
- Giáy phép tổ chức cửa Chương trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Thư ngỏ vận động Tài trợ.
- Mẫu cam kết và Quyền lợi Nhà tài trợ.


Các link đọc trực tiếp:
- Giới thiệu BinhSonNet
- Giới thiệu GLYT8
- Giấy phép tổ chức
- Thư ngỏ
- Quyền lợi Nhà tài trợ

Các nguồn tài chính, quyên góp được công khai minh bạch, chi tiết tại đây: